INSTALACE HADICOVÉHO VEDENÍ

ŠPATNĚ SPRÁVNĚ  
Hadicové vedení NESMÍ být namáháno KRUTEM
U hadicového vedení MUSÍ být dodržen minimální poloměr ohybu.
Využívat úhlové koncovky.
ZABRÁNIT dotyku hadicového vedení s ostrou hranou, zabránit otěru hadice vhodnou ochranou.