NÁVRH PRŮTOKŮ HADIC

PROVOZNÍ TLAK:

Volba hadice závisí na tlaku, teplotě a druhu dopravovaného média.

MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮTOKU

Volba světlosti d(mm) závisí na průtoku dopravovaného média a požadované rychlosti průtoku

DIAGRAM K URČENÍ PRŮTOKU

PRO HYDRAULICKÉ OLEJE JSOU DOPORUČENÉ TYTO PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI:

 

A: Sací potrubí
0,6
1,3 ms-1
B: Tlakové potrubí
2,5
6,0 ms-1
odpadové potrubí
1,7
4,5 ms-1